Båtsektionen

Båtsektionen är vårt eget namn på vår tredje gemensamhetsanläggning, Södernäs GA:5 och består av båtbryggor, båtplatser, uppläggningsplatser för småbåtar samt båtramp. Båtsektionen drivs av vår hamnkapten Fredrik Lundström.

Båtplatser finnes!

Båtsektionen meddelar att det finns flera lediga BÅTPLATSER att hyra, både i Sandviken och Källviken. Ta kontakt med vår hamnkapten Fredrik Lundström om du är intresserad. Någon som behöver en tillfällig GÄST-BÅTPLATS? Prata med Fredrik. OBS: Det är inte tillåtet att använda en båtplats utan tillstånd av hamnkaptenen.

Nya båtbryggor i Sandviken

Föreningen har under flera år fonderat pengar för att ersätta flytbryggorna i Sandviken. Detta eftersom de gamla bryggorna i högsta grad är mogna för pensionering. Sommaren 2016 kom den första nya flytbryggan på plats. Den andra kommer troligen att införskaffas under år 2020.

 

Regler för båtsektionen

Båtsektionens syfte är att erbjuda och anordna bryggplatser åt de medlemmar i Södernäs Vägförening som önskar hyra en båtplats. Om inga lediga platser finns tillgängliga så ska Båtsektionen anordna fler platser enligt en fastlagd utbyggnadsplan, i den takt behov och ekonomiska avvägningar motiverar det.

En årlig avgift tas ut i hyra för en bryggplats.

Kostnader för drift och underhåll bekostas i första hand genom båtplatsavgifterna.

Båtplatsavgiften fastställes av stämman. Alla platser kostar lika mycket. Dock finns några platser närmast stranden som är lite svårare att navigera in till, och som inte är lika djupa som de andra platserna. Dessa platser har ett lägre pris.

Det är inte tillåtet att använda en båtplats utan tillstånd av hamnkaptenen.