Styrelsens nyhetsbrev april 2016

Styrelsens nyhetsbrev oktober 2015

Styrelsens nyhetsbrev juni 2015

Styrelsens nyhetsbrev november 2014

Styrelsens nyhetsbrev maj 2014

Styrelsens nyhetsbrev februari 2014

Styrelsens nyhetsbrev juni 2013

Styrelsens nyhetsbrev februari 2013

Styrelsens nyhetsbrev augusti 2012

Styrelsens nyhetsbrev april 2012

Styrelsens nyhetsbrev juli 2011

Styrelsens nyhetsbrev februari 2011

Styrelsens nyhetsbrev oktober 2010

Styrelsens nyhetsbrev juli 2010

Styrelsens nyhetsbrev apr 2010

Styrelsens nyhetsbrev dec 2009

Styrelsens nyhetsbrev sep 2009

 

 

Vattenanalys 200527 Kemisk

Vattenanalys 200527 Mikrobiologisk

Vattenanalys 191030 Kemisk

Vattenanalys 191113 Mikrobiologisk

Vattenanalys 190515 Kemisk

Vattenanalys 190515 Mikrobiologisk

Vattenanalys 180905 Kemisk UTÖKAD

Vattenanalys 180905 Mikrobiologisk UTÖKAD

Vattenanalys 180425 Kemisk

Vattenanalys 180425 Mikrobiologisk

Vattenanalys 171129 Kemisk

Vattenanalys 171129 Mikrobiologisk

Vattenanalys 170517 Kemisk

Vattenanalys 170517 Mikrobiologisk

Vattenanalys 161102 kemisk

Vattenanalys 161102 mikrobiologisk

Vattenanalys 160413

Vattenanalys 151014

Vattenanalys 150610

Vattenanalys 150211

Vattenanalys 140702

Vattenanalys 140326

Vattenanalys 130724

Vattenanalys 130703

Vattenanalys 130123

Vattenanalys 121031

Vattenanalys 120718

Vattenanalys 120418

Vattenanalys 120118

Vattenanalys 111026

Vattenanalys 110720

Vattenanalys 110316

Vattenanalys 101124

Vattenanalys 100707

Vattenanalys 100317

Vattenanalys 090909

Vattenanalys 090520

 

Socialstyrelsens skrift om dricksvatten

Vattenlaboratoriets broschyr

 

 

Om vårt dricksvatten

Vatten
Foto: Maria Delin © 2008

 

Alla som smakat vårt dricksvatten har nog slagits av hur gott det är. Kristallklart, utan minsta lukt, med en frisk smak. Vi är stolta över vårt vatten!

 

 

GA:4: Vår vattenanläggning

Den gemensamma dricksvattenanläggningen är den andra av våra tre gemensamhetsanläggningar (se Om föreningen / Organisation) och förvaltas av Södernäs Vägförening. Den består av en djupborrad brunn med pumphus, rörledningar och vattenserviser fram till alla fastigheter. Brunnsvattnet är av god kvalitet och tillhandahålls såväl sommar som vinter.

 

Slösa inte!

Det är viktigt att veta att vår brunn inte har obegränsad kapacitet! Därför är det förbjudet att använda vattnet till poolfyllning och bevattning med vattenspridare.

Grundvattennivån har varit låg här på Värmdö under de senaste åren vilket gör att vi måste vara sparsamma. Andelen permanentboende hushåll stiger hela tiden och mångdubblar vattenuttaget. Flera försök har gjorts att borra ytterligare brunnshål för att öka kapaciteten, men hittills har det inte givit något resultat. Om denna brunn inte längre kan ge oss det vatten vi behöver så har vi ingen reserv!

OBS: Förbjudet i hela Värmdö kommun att använda brunnsvatten till poolfyllning.

I medföljande dokument meddelar Värmdö kommun att det är FÖRBJUDET enligt miljöbalken att använda grundvatten (=brunnsvatten) till fyllning av pooler. Detta gäller alltså i hela Värmdö kommun. Det är viktigt att respektera förbudet eftersom vår gemensamma brunn numera är hårt ansträngd.

 

Risk för saltvatteninträngning

Om sötvattennivån i brunnen blir alltför låg kommer saltvatten från omgivande underjordiska fickor att börja rinna in i brunnen, varvid vattnet blir otjänligt. Risken för saltvatteninträngning är mycket hög här på Värmdö, och ett för högt vattenuttag - även om det bara är tillfälligt - kan fördärva brunnen och göra vattnet otjänligt för lång framtid!

 

Förorena inte grundvattnet!

Det är nödvändigt att vi alla är försiktiga med vad vi låter rinna ut genom avloppet (eller ut i diket). Om ämnena inte är biologiskt nedbrytbara kommer de så småningom att tränga ned och förorena grundvattnet, vilket är det vatten vi får upp i brunnen. Därför är det i princip förbjudet att tvätta bilarna på tomten, eftersom både de medel som används, t ex avfettning, och de ämnen som finns i bilsmutsen är mycket farliga för naturen (och oss). Anlita en biltvätt istället, de har speciella avlopp som skiljer av de farliga ämnena så att det inte kommer ut i naturen.

 

Ditt ansvar

Vattenledningen mellan varje enskild fastighet och huvudkranen vid vägen är fastighetsägarens eget ansvar. OBS: Du som är sommarboende måste stänga av din huvudvattenkran (vid vägen) när du lämnar huset mer än några få dagar. Annars kan det uppstå stora läckage, som kan ställa till mycket skada i ditt hus och dessutom vara extremt svåra att upptäcka.

 

Problem eller frågor?

Vid problem med vattnet, kontakta någon i vattengruppen.

 

Vattenanalyser

2 gånger per år genomförs kemisk och mikrobiologisk analys av brunnsvattnet. Resultatet kan vara Tjänligt, Tjänligt med anmärkning och Otjänligt. Hittills har resultaten alltid visat det bästa resultatet, Tjänligt.

Här till vänster finns de senaste analysresultaten.

För förklaringar och riktvärden, se Socialstyrelsens skrift eller vattenlaboratoriets broschyr här till vänster.

På grund av att vi numera är över 50 permanentboende hushåll här i området så måste vi ta vattenprover regelbundet (4 ggr per år enligt kommunens regler). Men eftersom vårt vatten visat så hög kvalité och vår anläggning är välskött, har vi fått dispens och behöver bara ta prover 2 ggr/år. Vart tredje år måste vi göra en s.k. utökad provtagning. Då testar man för alla möjliga, mer ovanliga föroreningar och miljögifter. Den senaste utökade provtagningen gjordes i september 2018. Alla provsvar från de senaste tio åren finns att läsa här till vänster för den intresserade.