Styrelse och kontaktpersoner

 

Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamoter inkl ordförande samt 2 suppleanter. Den är vald på föreningsstämma den 28 april 2019.

Namn, befattning och adress Telefon och mejl

Jonny ThourJonny Thour,
ordförande

 


Jonny bor på Skogsbergsv 7.

 

076-124 22 49

 

jonny@sodernas.se

Ronnie BergmarkRonnie Bergmark,
ledamot, vägansvarig

 

Ronnie bor på Solövägen 20.

070-556 66 29

 

 

ronnie@sodernas.se

Vivvi Hasselrot

Vivvi Hasselrot, kassör + sekreterare, kontaktperson för hästfrågor

 

Vivvi bor på Södernäsvägen 7.

073-219 83 85

 

 

vivvi@sodernas.se

Kickie GustafssonKickie Gustafsson, ledamot, ansvarig skog & allmänningar

 

Kickie bor på Södernäsv 23.

076-586 53 53

 

 

kickie@sodernas.se

Hasse WallentinHasse Wallentin, ledamot, ansvarig strandområdet


Hasse är fritidsboende på Solövägen 2.

070-248 05 52

 

 

hasse@sodernas.se

Camilla LindströmCamilla Lindström, ledamot

 

 

Camilla bor på Södernäsvägen 8.

073-577 82 53

 

 

camilla@sodernas.se

Fanny OlanderFanny Olander, ledamot

 

 

Fanny bor på Strandlinjevägen 8.

070-825 71 38

 

 

fanny@sodernas.se

Erkki GratschevErkki Gratschev, suppleant, ansvarig vatten

Vi har inget foto på Erkki, men papegojan Billbo är lika söt.

Erkki bor på Södernäsvägen 2.

076-834 53 69

 

 

Nelly JakobssonNelly Jakobsson, suppleant

 

 

Nelly bor på Södernäsvägen 18.

073-564 12 18

 

 

nelly@sodernas.se

 

Ansvariga kontaktpersoner

Vi har kontaktpersoner för den praktiska skötseln av våra gemensamhetsanläggningar. Kontakta dem om du undrar något eller får problem!

Ansvarig kontaktperson Telefon, mejl
och adress

Vägarna

Ronnie BergmarkAnsvarig: Ronnie Bergmark

 

Ansvarsområde: Underhåll och skötsel av vägnätet inkl diken.

070-556 66 29

 

ronnie@sodernas.se

 

Ronnie bor på Solövägen 20.

Vattenförsörjning

Erkki Gratschev

Ansvarig: Erkki Gratschev

Ansvarsområde: Underhåll och skötsel av dricksvatten-anläggning med pumpar och ledningsnät till fastigheterna.

076-834 53 69

 

 

 

Erkki bor på Södernäsvägen 2.

Strandområdet

Hasse WallentinAnsvarig: Hasse Wallentin

 

Ansvarsområde: Skötsel och utrustning för strandområdet.

070-248 05 52

 

 

hasse@sodernas.se

Hasse är fritidsboende på Solövägen 2.

Båtsektionen

Fredrik Lundström

Ansvarig: Fredrik Lundström

Ansvarsområde: Båtbryggor med båtplatser. Sjösättning och upptagning av båtar.

070-888 93 21

fredrik@sodernas.se

 

 

Fredrik bor på Strandlinjevägen 23.

Hästfrågor

Vivvi Hasselrot

Ansvarig: Vivvi Hasselrot

Ansvarsområde: Hästar och ryttare i området. Rapportera till mig om du har problem eller frågor.

073-219 83 85

vivvi@sodernas.se

 

 

Vivvi bor på Södernäsvägen 7.

Skog & allmänningar

Kickie Gustafsson

Ansvarig: Kickie Gustafsson

Ansvarsområde: Trädfällning och slyröjning på föreningens mark.

076-586 53 53

kickie@sodernas.se

 

Kickie bor på Södernäsvägen 23.